Σκοπελίτου Μανταλένα

Βοηθός Οδοντιάτρου

Απόφοιτος Νοσηλευτικής Σ.Β.Ι.Ε. με ειδικότητα “Βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου”.
Μιλάει άπταιστα αγγλικά και έχει γνώσεις πορτογαλικών.