All on Four

Home / All on Four
All on Four

Αποτελεί μια καινοτόμα τεχνική η οποία εφαρμόζεται με την χρήση 4 μόνο  εμφυτευμάτων κατασκευασμένα από τιτάνιο τα οποία τοποθετούνται στρατηγικά σε κάθε γνάθο. Τα εμφυτεύματα λειτουργούν ως “βάσεις” για την γέφυρα, στηρίζοντας τα άνω και κάτω δόντια τα οποία λειτουργούν, έχουν την αίσθηση και την όψη των φυσικών δοντιών.

Η μέθοδος All-On-4® επιτρέπει τη σταθερή αποκατάσταση, μέσω μιας γρήγορης, ασφαλούς και ελάχιστα επεμβατικής προσέγγισης, που επιτρέπει την άμεση λειτουργία αποφεύγοντας την χρήση αναπλαστικών τεχνικών και εκτεταμένων χειρουργικών επεμβάσων λόγω οστικών ελλειμάτων.

Η γέφυρα είναι σταθεροποιημένη στα εμφυτεύματα και τοποθετείται άμεσα στους ασθενείς την μέρα της χειρουργικής επέμβασης.