Ενδοδοντική Θεραπεία

Home / Ενδοδοντική Θεραπεία
Ενδοδοντική Θεραπεία

Τι είναι η θεραπεία του ριζικού σωλήνα ή ενδοδοντική θεραπεία;

Είναι δύο πιο δόκιμοι όροι για να περιγράψουμε την διαδικασία που αποκαλείται κοινώς “απονεύρωση”. Είναι το σύνολο των επεμβάσεων που επιτελούνται για να αντιμετωπίσουμε μη αναστρέψιμες βλάβες του πολφού του δοντιού ή των περιακρορριζικών ή περιοδοντικών ιστών που έχουν ως αίτιο τον πολφό του δοντιού, ώστε να διατηρήσουμε το δόντι στο στόμα και να αποφύγουμε την εξαγωγή.

Σε ποιές περιπτώσεις εφαρμόζεται η ενδοδοντική θεραπεία;

Η Ενδοδοντική θεραπεία είναι αναπόφευκτη όταν η νεύρωση ή η αγγείωση του δοντιού έχει υποστεί βλάβη από τερηδόνα ή τραυματισμό. Η μόλυνση μπορεί μπορεί να μεταδοθεί μέσω των ριζικών σωλήνων του δοντιού οδηγώντας σε σχηματισμό αποστήματος.

Πώς γίνεται η Ενδοδοντική θεραπεία;

Το σύνολο της Ενδοδοντικής θεραπείας θα μπορούσε να διακριθεί στα ακόλουθα στάδια:

  1.  Ο επιμολυσμένος πολφός αφαιρείται (εκπόλφωση) στην πρώτη συνεδρία.
  2. Αν υπάρχει πιθανό απόστημα παροχετεύεται στην ίδια συνεδρία.
  3. Στην συνέχεια καθαρίζονται οι ριζικοί σωλήνες και διαμορφώνονται κατάλληλα (διεύρυνση) για την έμφραξη.
  4. Τοποθετείται μια προσωρινή έμφραξη.
  5. Δίνεται χρόνος αποθεραπείας και αποδρομής της φλεγμονής.
  6. Μετά την πάροδο κάποιων ημερών επανεξετάζεται η κατάσταση του δοντιού.
  7. Όταν έχει υποστρέψει η φλεγμονή και το δόντι έχει καθαρίσει, διενεργείται η μόνιμη έμφραξη.

Γιατί να ακολουθήσω Ενδοδοντική θεραπεία;

Εάν δεν εφαρμοστεί ενδοδοντική θεραπεία, η φλεγμονή εξελίσσεται, επεκτείνεται και το δόντι θα πρέπει να αφαιρεθεί. Κάποιοι ασθενείς προτιμούν την διενέργεια εξαγωγής του δοντιού. Η σύστασή μας είναι πάντα να διατηρούνται όσα περισσότερα φυσικά δόντια είναι δυνατό.

Χρησιμοποιούμε συστήματα τελευταίας τεχνολογίας παράλληλα με προηγμένες τεχνικές, ούτως ώστε να είμαστε βέβαιοι για τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας της ενδοδοντικής σας θεραπείας.

Χρήση μικροσκοπίου
Είναι το μεγαλύτερό μας πλεονέκτημα στη βελτίωση της ποιότητας της ενδοδοντικής θεραπείας. Χρησιμοποιώντας τη βέλτιστη μεγέθυνση και φωτισμό, το μικροσκόπιο μας επιτρέπει να εντοπίσουμε ακόμα και τις μικρότερες λεπτομέρειες στην ανατομία του δοντιού. Με τη βοήθεια της βέλτιστης μεγέθυνσης μπορούμε να φθάσουμε σε υψηλά επίπεδα διάγνωσης και θεραπείας οδηγώντας μας σε επιτυχία.

Ψηφιακή ακτινογραφική απεικόνιση
Το ψηφιακό ακτινογραφικό σύστημα απεικόνισης, προσφέρει εξαιρετική ποιότητα και ανάλυση εικόνας, η οποία εμφανίζεται αμέσως στην οθόνη του υπολογιστή. Επίσης, ο ασθενής εκτείθεται σε μικρότερη δόση ακτινοβολίας κατά 75-80% συγκριτικά με τα συμβατικά ακτινογραφικά μηχανήματα. Αυτά τα βοηθήματα στη διάγνωση, μειώνουν σημαντικά τον χρόνο θεραπείας και παρέχουν τη δυνατότητα στον ασθενή να δει με κάθε λεπτομέρεια την επιτυχία της ενδοδοντικής του θεραπείας.

Σύστημα υπερήχων
Χρησιμοποιούμε ένα υψηλής ποιότητας σύστημα υπερήχων. Η ποικιλία των ξέστρων των υπερήχων που εφαρμόζονται στην οδοντιατρική έδρα, έχουν γίνει απαραίτητα στην ενδοδοντική θεραπεία. Χρησιμοποιώνται κάτω από το μικροσκόπιο και επιτρέπουν την εύρεση των κρυφών ριζικών σωλήνων και τη διείσδυση σε αυτούς, τους διακλυσμούς των ριζικών σωλήνων και αφαίρεση διαφόρων εμποδίων από το εσωτερικό τους (αφαίρεση μεταλλικών αξόνων, κώνων αργύρου, γουταπέρκας και σπασμένων εργαλείων).

Εντοπιστές ακρορριζίου
Χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική συσκευή μπορούμε να εντοπίσουμε με μεγάλη ακρίβεια το ακρορρίζιο του δοντιού. Έτσι, καθορίζεται το σημείο μέχρι το οποίο ο ενδοδοντιστής θα πραγματοποιήσει τον καθαρισμό και την έμφραξη του ριζικού σωλήνα με υλικό.