Χειρουργική αφαίρεση υπεράριθμων δοντιών

Home / Χειρουργική αφαίρεση υπεράριθμων δοντιών
Χειρουργική αφαίρεση υπεράριθμων δοντιών

Υπάρχουν περιστατικά με επιπλέον του φυσιολογικού αριθμού δόντια τόσο στην άνω όσο και την κάτω γνάθο. Τα υπεράριθμα δόντια μπορεί να είναι τελείως ασυμπτωματικά, μπορεί όμως και να δημιουργούν προβλήματα, όπως η παρεμπόδιση της ανατολής παρακείμενων δοντιών ή η πρόκληση επώδυνων συμπτωμάτων λόγω της πίεσης που ασκούν στα γειτονικά ανατομικά μόρια. Μετά από σωστή κλινική και κυρίως ακτινογραφική μελέτη προσδιορίζεται η θέση του υπεράριθμου δοντιού, καθώς και ο καλύτερος τρόπος χειρουργικής προσπέλασής του (δηλαδή από ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε πιο εύκολα στο δόντι), και ανάλογα προγραμματίζεται η αφαίρεσή του.