Αφαίρεση περιακρορριζικής κύστης-ακρορριζεκτομή

Home / Αφαίρεση περιακρορριζικής κύστης-ακρορριζεκτομή
Αφαίρεση περιακρορριζικής κύστης-ακρορριζεκτομή

Κατά τη νέκρωση ενός δοντιού, νεκρά κύτταρα του οδοντικού πολφού (του νεύρου) παραμένουν μαζί με μικρόβια στην εσωτερική κοιλότητα της ρίζας του δοντιού. Εάν το μικροβιακό αυτό φορτίο διαχυθεί έξω από την κοιλότητα της ρίζας του δοντιού, δημιουργείται φλεγμονή. Η φλεγμονή αυτή ονομάζεται περιακρορριζική κύστη, διότι περιβάλλει τη ρίζα του δοντιού. Εάν μετά την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) δεν έχει αποστειρωθεί επαρκώς η μολυσμένη ρίζα και η φλεγμονή συνεχίζει να υπάρχει, η λύση για την άρση της βλάβης είναι η ακρορριζεκτομή.

Η ακρορριζεκτομή είναι μια μικρή χειρουργική επέμβαση, που έχει ως σκοπό την απομάκρυνση της κύστης και τον καθαρισμό της περιοχής που αυτή κατελάμβανε, καθώς και την αποκοπή του άκρου της ρίζας του μολυσμένου δοντιού. Ο επιμελής καθαρισμός είναι πολύ σημαντικός, ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να αναλάβει την επούλωση της περιοχής, δηλαδή την πλήρωση του οστικού ελλείμματος με οστικά κύτταρα. Στις περιπτώσεις που το οστικό έλλειμμα που παραμένει μετά τον καθαρισμό της περιοχής θεωρείται πολύ μεγάλο, καταφεύγουμε στη χρήση οστικών μοσχευμάτων ώστε να υποβοηθήσουμε την οστική αναγέννηση.