Χειρουργική Στόματος

Home / Χειρουργική Στόματος
Χειρουργική Στόματος

Το γνωστικό αντικείμενο της Χειρουργικής Στόματος που έχει υιοθετήσει η Ελληνική Οδοντιατρική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος, βασίζεται στην έκθεση “Report and recommendations concerning competences for two specialist categories: Orthodontics and Oral surgery” που ψηφίστηκε το 2001 στις Βρυξέλλες από τα μέλη της Advisory Committee on the Training of Dental Practitioners του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (EU document XV/E/8385/3/95-EN), και μπορεί να συνοψιστεί και να κωδικοποιηθεί ως εξής:

 • Εξαγωγές δοντιών (εγκλείστων ή μη) ή υπολειμματικών ριζών, με κλειστή ή ανοιχτή – χειρουργική μέθοδο, καθώς και αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να επιφέρουν, συμπεριλαμβανομένης της στοματοκολπικής επικοινωνίας.
 • Οδοντοφατνιακή χειρουργική που σχετίζεται με ορθοδοντική θεραπεία
 • Περιακρορριζική χειρουργική
 • Οδοντογενείς και άλλες χειρουργικές λοιμώξεις του στόματος
 • Οδοντοφατνιακό τραύμα
 • Προπροσθετική, προεμφυτευματική και πλαστική χειρουργική του βλεννογόνου του στόματος και των φατνιακών αποφύσεων.
 • Κυστικές ή καλοήθεις βλάβες του βλεννογόνου του στόματος και των γνάθων
 • Κυστικές ή καλοήθεις βλάβες των ελασσόνων σιελογόνων αδένων, καθώς και σιαλολιθιάσεις των εκφορητικών πόρων των μειζόνων
 • Οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα και τεχνικές κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου.
 • Χειρουργική αντιμετώπιση οδοντιατρικών ασθενών με βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό
 • Εξοικείωση με την έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη παραπομπή των νοσημάτων, κακώσεων ή ανωμαλιών που επεκτείνονται ή αφορούν στην ευρύτερη γναθοπροσωπική περιοχή και απαιτούν σύνθετη χειρουργική αντιμετώπιση από άλλες ιατρικές ή οδοντιατρικές ειδικότητες.