Χειρουργική αποκάλυψη εγκλείστων για ορθοδοντική μετακίνηση

Home / Χειρουργική αποκάλυψη εγκλείστων για ορθοδοντική μετακίνηση
Χειρουργική αποκάλυψη εγκλείστων για ορθοδοντική μετακίνηση

Υπάρχουν περιστατικά στα οποία παρατηρείται η παραμονή ενός ή και περισσοτέρων δοντιών, συνήθως του κυνόδοντα, μέσα στη γνάθο (κάτω από τα ούλα). Αφορμή για να ανακαλύψει το πρόβλημα ο ασθενής είναι η παρατήρηση ότι το αντίστοιχο νεογιλό (παιδικό) δόντι έχει παραμείνει στο στόμα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το συνηθισμένο. Ακτινογραφικά διαπιστώνεται ότι το αντίστοιχο μόνιμο δόντι είναι έγκλειστο και συνήθως με κακή φορά ανατολής. Σε αυτή την περίπτωση η χειρουργική συνεργάζεται με την ορθοδοντική και προσφέρει πολύ καλά αποτελέσματα.

Η χειρουργική αποκάλυψη γίνεται στο πρώτο ραντεβού και ο ορθοδοντικός συμμετέχει στην επέμβαση, ώστε να μπορέσει να τοποθετήσει το άγκιστρο (“σιδεράκι”) στο έγκλειστο δόντι, αλλά και να έχει σαφέστερη εικόνα για τη διαδρομή που θα πρέπει διανύσει ο έγκλειστος μέχρι να λάβει σωστή θέση στον οδοντικό φραγμό. Στη συνέχεια, ασκούνται ελκτικές δυνάμεις μέσω του ορθοδοντικού αγκίστρου και το έγκλειστο δόντι αναδύεται σιγά σιγά και καθοδηγείται με τους κατάλληλους ορθοδοντικούς χειρισμούς στην επιθυμητή θέση.