Χειρουργική Στόματος

Home / Χειρουργική Στόματος

Η Χειρουργική Στόματος περιλαμβάνει τη χειρουργική παθολογία και την εγχειρητική των ανωμαλιών και νοσημάτων του οδοντοφατνιακού φραγμού, του στόματος και των γνάθων που δύνανται να αντιμετωπιστούν χειρουργικά στα πλαίσια παροχής της οδοντιατρικής περίθαλψης. Δηλαδή, περιλαμβάνει τις χειρουργικές επεμβάσεις που στη μεγάλη πλειοψηφία τους πραγματοποιούνται υπό τοπική αναισθησία σε ένα οδοντιατρείο, όπως:

 • Εξαγωγές δοντιών (εγκλείστων ή μη) ή υπολειμματικών ριζών, με κλειστή ή ανοιχτή – χειρουργική μέθοδο, καθώς και αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να επιφέρουν, συμπεριλαμβανομένης της στοματοκολπικής επικοινωνίας.
 • Οδοντοφατνιακή χειρουργική που σχετίζεται με ορθοδοντική θεραπεία
 • Περιακρορριζική χειρουργική
 • Οδοντογενείς και άλλες χειρουργικές λοιμώξεις του στόματος
 • Οδοντοφατνιακό τραύμα
 • Προπροσθετική, προεμφυτευματική και πλαστική χειρουργική του βλεννογόνου του στόματος και των φατνιακών αποφύσεων.
 • Κυστικές ή καλοήθεις βλάβες του βλεννογόνου του στόματος και των γνάθων
 • Κυστικές ή καλοήθεις βλάβες των ελασσόνων σιελογόνων αδένων, καθώς και σιαλολιθιάσεις των εκφορητικών πόρων των μειζόνων
 • Οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα και τεχνικές κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου.
 • Χειρουργική αντιμετώπιση οδοντιατρικών ασθενών με βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό
 • Εξοικείωση με την έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη παραπομπή των νοσημάτων, κακώσεων ή ανωμαλιών που επεκτείνονται ή αφορούν στην ευρύτερη γναθοπροσωπική περιοχή και απαιτούν σύνθετη χειρουργική αντιμετώπιση από άλλες ιατρικές ή οδοντιατρικές ειδικότητες.